No title 음악콩쿨사이트 무용콩쿨 사이트 입시마스터 클래스

2022년 06월 27일 (Mon)   

아이디
비밀번호
자동로그인
 
   ==

 

홈 > 음악콩쿨 공지사항

  ♣ 제43회 한음 음악 콩쿠르 ♣ 2021년 5월 15일 (토) SCC홀
  글쓴이 : 한음콩쿨     날짜 : 21-01-23 20:13     조회 : 8547    
  트랙백 주소 : http://haneumcontest.com/gnu/bbs/tb.php/notice/330
♣ 제43회 한음음악콩쿠르 ♣

"역사와 전통을 자랑하는 예술계의 등용문인 한음에서 음악도 여러분들을 초대합니다." 
(원하는 참가자는 자유곡 2곡 연주 가능함)   
 

◆ 일시 : 2021년 5월 8일 (토) 현악부문 전체 - 마감: 5월 1일(토) 
          2021년 5월 15일(토)- 마감:5월 8일(토)
◆ 장소 : SCC홀
◆ 참가신청 : www.haneumcontest.co.kr
(구) www.haneumcontest.com
◆ 플러스친구 : http://pf.kakao.com/_GxarcV/62170849 ☞ ‘플러스친구’ 되어보세요!!!
◆ 페이스북: https://www.facebook.com/haneumcontest  ☞ ‘좋아요’ 필수!!! 
◆ 인스타그램 : https://www.instagram.com/haneumcontest (ID : haneumcontest)
◆ 카카오스토리 https://story.kakao.com/haneumcontest/fZ3JCjq0Cu0
◆ 스토리채널 http://pf.kakao.com/_GxarcV/62170849
◆ 네이버 블로그 https://blog.naver.com/haneumcontest
◆ 문의 : 010-4081-8559
이전글 ▲ : 제1회 한음음악영재콩쿠르 요강 
다음글 ▼ : 2021 한음 모의평가고사